تحمل
سازش
ملاحظه
نـــــــــــــه !
دیگه بسه !
انقلاب
انقلاب
انقلاب
...
..
.

دلم نمی ذاشت , وگرنه خیلی زودتر از اینا تموم شده بود !

/ 6 نظر / 5 بازدید
بانو

انقلاب چيز بدی نيست اما ای کاش آدم بدون بعدش چی کار می خواد بکنه چون گاهی چنان اوضاع بد می شه که آدم آرزو می کنه به دوران سازش برگرده...موفق باشيد

الهام

وارد مباحث سياسی نشم بهتره! اگه ميخوای زيرو رو بشی يا به عبارتی انقلاب به پا کنی حتمآ ضرورتشو با تمام وجود حس کردی!انقلاب يه کم خشن نيست؟؟ لطيف تر برو جلو! انقلاب من که ازین حد فراتر نمیره: بايد امشب بروم.بايد امشب چمدانی را که به اندازهء پيرهن تنهايی من جا دارد؛ بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پيداست...رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند!

الهام

اون نوشتهء قبلی هم مسلمآ مال خودم نبود فک کردم برات آشناست ديگه اسم نبردم(اين کتاب بی فايده است!)

ستوده

آهای انقلابي، يعنی الان دیگه همه چی تموم شده؟ می تونستی این ماجرای لعنتی رو خيلی زود تر از اينا فراموش کنی. اميدوارم که اينبار تمومش کنی. چون اينبار خودت می خوای. مي فهمی!؟

ستوده

راستی خيلی حال می کنم يه فرصتی پيش بياد من و تو و چگوارا با هم يه عکس رفاقتی بگيريم.

شاهدخت

ميدونی احسان .؟؟؟؟؟؟؟ ياد جمله شاپور افتادم.... که ميگفت شب را به اندازه خواب و روز را به اندازه بيداری دوست دارم .......................