merry christmas

The Loving Kindness of God is Through Christ

Lord's Prayer:
ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید و اراده تو آنچنان که در آسمان است در زمین نیز رخ دهد. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های مارا ببخش چنان که ما نیز قرض داران خویش را می بخشیم. مارا در آزمایش نیاور بلکه ما را از شریر رهایی بخش. چرا که ملکوت و جلال و عظمت، تا ابد از آن توست.

آتما نمسته.

کریسمس مبارک.

/ 2 نظر / 16 بازدید
مرضیه

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] آمین