برای تو که .. دوستت دارم ...

اولین حلقه ی وصلم به خدا عشق تو بود
                                        آخرین نقطه ی دیدار خدا روی تو بود
اولین بار به دام تو در عشق افتادم
                                        آخرین تیشه به دلواپسی ام اسم تو بود
سالها وعده پرواز به دل می دادم
                                        مایه جرات پرواز دلم دست تو بود
پر پرواز و توان جهشم بخشیدی
                                        عرصه ی ایمن پرواز دلم چشم تو بود
روح رنجور مرا سینه ی تو سنگ صبور
                                        مرهم زخم تن خسته ام آغوش تو بود
پیش از این عشق برایم اتشی بیش نبود
                                        معنی واقعی عشق و وفا روح تو بود

~ ... !

/ 2 نظر / 5 بازدید
الهام