هماهنگی کیهانی !

و عجب از این UNIVERSE SYNCHRONIZE !
آن زمان که رخ می نماید
و تو ...
هیچ کاری نتوانی کرد و
هیچ چیز نتوانی گفت
جز توجه !
و آموختن نکاتی بس شگفت !!

~ این یه رازه .. می‌تونی راز دار نباشی ؟!

/ 2 نظر / 7 بازدید
مرضیه

چه قشنگ !! واقعاً نمیشه تو این حسی که گفتی راز دار نبود!!

مریم

من سعی کردم همیشه راز دار باشم... [چشمک]