***  فکر فردا ها            تاريخ سرودن : ۰۸/۱۰/۱۳۷۹ ***

فکر ها باید کرد !
اندر آن پرده ی مرموز جهان و در آن سایه ی تاریک زمان
که بکارم امروز و بسازم فردا
که در این وسوسه ی خواب و خیال دستبند هوس و حرس نگیرد دستم 
فکر ها باید کرد !
قایقی باید ساخت
نه زچوب و الوار , قایقی از علم وعشق به خدا
که در امواج خروشان زمان نشکند پاروی امید وریش 
فکرها باید کرد !
که در آن روز که نزدیک است بسیار به من
روشنی دل من ضرب در روشنی صبح امید
حاصلش کشف خود و همت والا باشد 
فکرها باید کرد !
که موفق باشم و سعادتمندی باشدم یار سفر ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
سعيد

damet garm refigh...khey bahal bood ..motazereh sherhaye badit hastem..movafagh bashy