1 ...

تو دلم یه صندوقچه دارم که فقطه فقط خودم کلیدشو دارم
توش پره از کاغذای تیکه تیکه و پوسیده
گاهی وقتا می رم سراغشونو و یاد گذشته ها می کنم
به کاغذا که نگاه می کنم خیلی از جاهاش کنده شده و نیست
خوب یادمه
اونقدر خط خطی کردم که کاغذ کنده شده
بعضی جاها از قبل و بعد تیکه های کنده شده می شه فهمید چی بودن
آره , بزار اینجا رو بخونم
دو
س
تت
دار
م
...
ی
من
می دونم جای این کنده شده هه کی بوده
اما نمی دونم چی بوده
آخه ...
خیلی وقته اسمتو فراموش کردم !

خط خطی کردنو دوست دارم , مخصوصا رو اسم تو !

/ 6 نظر / 5 بازدید
شهریار کوچولو

آره از اين تيکه پاره ها تو قلب همه ی ما هست ...زياد ....اسم فراموش شده هم !!! آسمونی باشی .

ستوده

عزيزم، تو و فراموشی. You are kidding

ستوده

يه کم عجيب نيست که تو واسه ی نوشته هات عنوان گذاشتی ۱... ۲... ۳!؟

م.فنا

سلا.. . حا.. خو..؟ .. نت.... کم پيد........ ما اين..... شرمنده اخلاق ورزشکاريت ! اين کامنت من هم تحت تاثير پستت تيکه پاره شد !

ستوده

حالی کردم با هينت اين عکست!

ستوده

دلم برات تنگيده. زودی بيا و گشادش کن. يالاه.