آخرین ؟!

آم م م ..
هنوز دلم برای آزادی می تپد
و لحظه هایم دیگر خود
گذرشان را شماره می کنند
ها ه ه ...
تا لحظه ی پایان چیزی نمانده است
دیری نمی پاید وصال آن لحظه را
و من آن لحظه را امیدوارم
و تو را چشم انتظار
باشد که ما دوباره با هم باشیم
برای همیشه

~ انشاا...

/ 3 نظر / 10 بازدید
marzieh

salaaaaaaam. valla ma ke nemidunim ina ro bara ki minevisi :)) vali (be ghole khanoome danesh sefat) khoda hameye javoona ro be arezuhaye mashrushun beresoone [چشمک] be ommide didar..

marzieh

عبور باید کرد و همنورد افق های دور بایدشد وگاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. عبور باید کرد و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد.