تو خوب می دونی که واقعاً شانس آوردم!

گاهی.
خدا انقدر زود به خواسته مون جواب می ده
که باورمون نمیشه از طرفِ اون بوده..
اینجاست که بی اختیار می گیم
عجب شانسی آوردم
...!

~ معشوقه به سامان شد... تا باد.. چنین بادا .

/ 0 نظر / 18 بازدید