آم م م ..
خب سرم شلوغه
مگه من چند نفرم !
آگهی دادم یه منشی حضوری واسه اینجا پیدا کنم عینک
من که دمر افتادم رو درسا و پروژه
سارا ام خب خسته می شه همش تو کلبه باشه
گفتم چند روز بره شهر
کاراشو انجام بده و باز برگرده
شمام از خودتون پذیرایی کنین تا من بیام
کلبه ی خودتونه چشمک
...

~ دلم واسه عصار تنگ شده
آره علیرضا عصار
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراااااااب شبگرد مبتلا کن ..

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرضیه..

سلام... نظر خاصی ندارم فقط خواستم بگم خوندم نوشتت رو!!! معنی این نوع سکوتم رو میدونی؟!! منم خوبم [چشمک]