تاس رو بریز ..

برای بزرگتر دیدن
واضح تر شنیدن و
یه کم باز تر فکر کردن
نه لازمه الکی به متجدد بودن وانمود کرد
نه ادا درآورد !
فقط باید کمی نشست
هر جا که بود
هر جا که شد
رو کاناپه ی کناره استخر تو یه پنت هاوس
یا لبه یه رودخونه وسطه ده
فرقی نمی کنه
...
فقط باید کمی نشست
یه نفسه عمیق کشید و
ها ه ه
..
با یه لبخنده نرم
در کمال آرامش
بزرگ تر نگاه کرد
واضح تر گوش کرد
باز تر فکر کرد !
همین
به همین سادگی
.

~ قصدم بازی با کلمات نبود ، فقط خواستم بگم می شه که بشه . یا به روایتی ، یا آن باش که می نمایی ، یا همانی را بنما که هستی ! دیدی بازی نکردم ! حالا پایه ی یه دست تخته هستی ؟! یه دست می زنیم سره ... سره .. ! سره اینکه من ادا در بیارم یا تو ! هر کی باخت باید یه جوری ادا در بیاره که اونیکی بخنده . باید انقد ادا در بیاره که طرف مقابل به خنده بیوفته !! خنده ای که اشک در بیاره ها . هوم ؟ بیا بشین . تاس می ریزیم ، هر کی بیشتر آورد سفید ..

/ 2 نظر / 8 بازدید
مرضیه

uhum... age saret sholugh bashe chi? age saret sholugh bashe o be in sholughi adat nadashte bashi chi?!!

مریم

عالی مثل همیشه....مرسی