3 ...

الان یهویی خسته شدم
{ الان نه ها
بذار
نزدیک سی و شیش دقیقه پیش بود
اون موقه که پشت پی سی تو خونه بودم }
لب پایینمو با دندون گاز می گیرم
نه گاز نه
می گزم
بعد هی با زبونم از تو خیسش می کنم
لب بالاییمم روشه
بعد هی فکر می کنم که چی کنم
آ م م م ..
چی کنم ؟
بعد یواشکی که خودمم نشنوم به اونی که تومه می گم
هی
چی کنم ؟
زود باش الان وقتم تموم می شه
بعد اونم تقلب می رسونه بهم
اما یه کم بلند
ولی من که اصلا به روی خودم نمیارم
یادم باشه واسه شب حسابی دعواش کنم
آخه آدم تقلبو بلند داد می زنه ؟
اونم خل شده البته
خیلی ام عجیب نیست
بعد بلند می شم
از جام دیگه
آره از جام بلند می شم
جام رو صندلیه جلو کامپیوتره دیگه اه
توام انگار چت کردیا
بعد بلند می شم می رم دستشویی
دو تا چراغای تو رو هم روشن می کنم
یه نیم نگاهی تو آینه می کنم و
رد می شم می رم رو سنگ توالت
شلوارمو می کشم پایین و
آخیش
بعد که می شینم
خودش شروع می شه
منم می رم تو فکر و خیال که خب
بعدش چی کنم
بعد بیشتر می رم تو فکر
هی بیشتر می رم تا اینکه می رسم به یه چیزی
نه یه کسی
یه ..
راستش خب یه جاییه که نمی دونم چیه و اینا
بعد بهش می گم
هی
کره خر
مرسی
بعد خنده ام میگیره
خودم نه ها
دلم
بعد بهش می گم مرسی که الان من آزادم
آدما احمقن
همه ی همشون
تعارفم ندارم
دروغم بلد نیستم بگم
می خوای دشمن خدا بشم ؟
آدما احمقن
چون تا وقتی تو یه چیزی هستن حالیشون نیست
نمی فهمن
بعد که میان بیرون
تازه حالیشون می شه اِ اِ اِ
اینجا کجاس
حالا بعضیام می گن که
اونجا کجا بود
حالا دیدی راس می گفتم
احمقن آدما
آره بعد می گم که مرسی که من الان آزادم
نه اینو که گفتم
بعدش می گم ازت خوشم نمیاد
اصلا ازت بدم میاد
خیلی خیلی زیاد
ولی خب دیگه
مرسی
چون که من اون موقع ها اسیر بودم
اما الان که دیگه نیستم که
بعد اون موقع ها که حالیم نبود
چون منم یه آدمم دیگه
ولی الان تازه دارم می فهمم که ببین ببین
از اون حالتا هست که آدما دستشونو جلوی دهنشون گرد می کنن
مثلا یه حالته واسه نشون دادن تعجب زیاد
منم یه دستمو جلو دهنم گرد می کنم
تازه من هر دوتای اون جمله ها رو می گم
هم می گم اینجا کجاس
هم می گم اونجا کجا بود
هه هه
خیلی احمقم نه ؟
بعد همون موقع بلند بلند می زنم زیر خنده
هر هر هر
بعد یه دفه ای می فهمم تو دوستشویی ام
به خودم می گم هیش ش ش ..
تازه می فهمم کارم خیلی وقته تموم شده
پا می شم
شلوارمو می کشم بالا و
زیر پوش آستین حلقه ایمو روش می اندازم
راستی این زیر پوشمو خیلی دوستم میاد
ازون خارجیاس
وقتی اینو می پوشم هی از جلو آینه رد می شم
هه هه
البته این به احمقیم ربطی نداره ها
بعد ..
بعد آها
بعد می رم جلو آینه
موهام ویجال ویجاله
ریشامم درومده
اما من راحتم
بقیه ناراحتن
بقیه ..
آره خب اگه ناراحتن می تونن نگام نکنن
منم اینطوری راحت ترم اتفاقا
بعد میام بیرون
می خوام برم امام زاده
چند ساعتی بشینم اونجا
صداش قشنگه
هم صدای اذانش
هم صدای خود امام زاده
بعد به خودم می گم
هوش
حیوون قبلنا آدم تر بودیا
برو صورتتو بزن
موهاتم یه سشوار بکش
بعد هر گوری خواستی برو
یه قدم بر می گردم عقب و
تو آینه به خودم نگا می کنم
آروم و زیر لب می گم
بی ادب
تو چرا انقدر بی ادبی ؟
حیفه من که گیر تو افتادم
بعد میام تو اتاقم
تو راه به خودم می گم تو از هیچی شانس نیاوردی
بعد می رم و از تو کمدم
کیف وسایل اصلاحمو بر می دارم
کیف وسایل اصلاح
هه هه
اسمش گنده اس
اما توش یه سری خرت و پرت و خنزر پنزره
اون تیغ استیل دسته داره رو بر می دارم
عاشقشم
چیه این تیغای سوسولیه ژیلت و پاور ژیلت و سوپر ژیلت و ...
حیفه این تیغ دسته دارا نیست
از بچه گی وقتی آرایش گر با اونا می خواست پشت گردنمو
با ریشام بزنه
وقتی تو آینه می دیدمش انقد می ترسیدم
می گفتم الان می بره
الان برید
بعد هی سرمو می کشیدم
آرایشگرم هی می گفت صاف بشین
اما من که نمی تونستم
خب می ترسیدم آخه
خلاصه
چند سال پیش یکی از همون تیغا خریدم
حالا وقتایی که حال داشته باشم فقط با اون صورتمو می زنم
تازه پشت گردنمم می زنم
اونو با کف ریش فوم ژیلت
بر می دارم و می رم تو دستشویی
به خودم می گم
مرسی
بی ادبی ولی مرسی
من کلا آدم خوبی ام
از همه ممنونم
حتی از اونایی که باید متنفر باشم
هه هه
خیلی احمقما
ریش زدن و سشوار کشیدن موهامم باید بگم خب ؟
آدم باش دیگه
الان صورتم یخ زده
چون هم تازه تیغ زدم
هم افتر شیو زدم
هم هوای اینجا یخه
الانم سر راه امام زاده ام
تو یه کافی نت کول
آخه خیلی سرده
بر عکس بیرون که هاته هاته
بعد
اوم م م ..
آهنگ پیانوی شیسم رو هم خیلی دوست دارم
اسپلش این شکلیه
Schism
هیچ دلیلی ام نداره که اینو که گفتم به حرفام ربطی داشته باشه
یا توام گوشش کرده باشی و
حتی ازش خوشت بیاد
چون این یه آهنگه که خودم واسه خودم می زنم و
خودم اصلا ساختمش
با دلم میزنم
بعضی وقتام با لبام
صوت می زنم
صدای دلمو که نمی دونی چه جوریه
دوسش دارم
توام می تونی دوسش داشته باشیا
ولی نشنیده باید دوسش بداری
دوسش بداری
هه هه
چه با حال
دوسش بدار
هه هه هه
خب دیگه بسته
یعنی خب بسمم هست
یعنی هم بسه توئه هم بسه من
پاشم دیگه برم امام زاده
چی ؟
میای توام ؟
نه تورو نمی برم
چون من یه احمقم
احمقا عادت دارن احمق بازی درارن دیگه
هه هه
احمق بازی ام عالمی داره
موبایلمو نیگا می کنم
اوه اوه
برم دیگه
انگشتای پامو تو کفش تکون تکون می دم
گرمشونه
دارن هلاک می شن از گرما
اما عوضش گوش چپم با لپ چپم یخه یخن
اینجا چه باحاله
چه سرمای خوبی
چه یخه
برم دیگه
برم ؟
آره برم
دستتو بیار
دستمو بگیر
پاشو
اگه دوس داری بیای پاشو بریم
هی خیلی ذوق نکن
بیشتر از یه خیال نیستی که
پاشو بریم
اما اگه اذیتم کنی
هر جا که شده می ذارمت و می رما
خب ؟
آفرین
بریم دیگه
بریم
...
..
.
 
~ امروز روز خوبیه ؟ اینو دیگه خودت بگو واسه خودت . هر چی بگی همونه . هه هه .. اینم یه بازی از اون بازیای احمقیه . هه هه هه ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
نیم شب ژرف ...

خوبه که در خودت کسی رو پیدا کردی که حرفهاتو بشنوه [لبخند]