* نه از رومم , نه از زنگم , همان بی رنگ بی رنگم*

 
نویسنده : 70.2.1.2.1.80.5.1 - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٤/٥/۱٩
 

درخت بزرگی دارم
از آنگونه که بی بار و بَر خوانند
کُنده اش گوژ است و فراوان گره دارد
که کس نتواند از آن الواری صاف بر آرد
شاخه هایش بسیار کج است
به هیچ طریق نتوان برید تا فایده ای به بار آرد
هیچ درودگری به آن نمی نگرد
چنین درخت تناور، بی فایده است ؟
پس در زمین بایر ، در جایی تهی بکارش
دورش و بگردش در آی و وقت بگذران
زیر سایه اش آرام گیر
که هیچ تبر و اره ای قصد آسیبش نکند
 وهرگز کسی نبُرَدش

از : این کتاب بی فایده است !

اون درخته سربلند و پر غرور ... منم ، منم 


 
comment نظرات ()