* نه از رومم , نه از زنگم , همان بی رنگ بی رنگم*

 
نویسنده : 70.2.1.2.1.80.5.1 - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٠
 

تمام می شوم شبی
فقط به من اشاره کن ..

~ هیچ رفیقی نزدیکتر و هیچ نشانه ای محکم تر از خواب های روشن شبانه ام نمی شناسم .
تو ..
آسوده باش و روان
به تنگ خلقی هایم امان نمی دهم
نیمه شبی دوباره زاده خواهم شد
آری
حال که اینگونه خواسته ای
حرفی نیست
تو راه خویش گیر و برو
...
..
.
ها ه ه ه ..
جاده خالی است
خالی از تو
و من هنوز ایستاده ام
برای چه
نمی دانم !
آیا فقط به خاطر احساسی که ...
نه
به خاطر حماقت
به خاطر خالی نماندن جاده از
عشق ..
همان که حتی در عمق چشمان زیتونی رنگت نیز
معنایی جز هوس نداشت
باز هم عکس تو در نی نی چشمانم شکل می گیرد
بی درنگ
و تا هنوز نرفته ای
دستم را بلند می کنم و زیر لب می گویم
سفرت به خیر
روز من
.


 
comment نظرات ()